Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Χαρτογραφικό υλικό Σχεδίου Δράσης

1.Προτεινόμενα δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

2.Προτεινόμενο δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Ορίζοντας 3ετίας

3.Προτεινόμενη ζώνη προστασίας ειδικών χρήσεων γης – Νοσοκομεία και Σχολεία

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

4.Προτεινόμενο δίκτυο πράσινων διαδρομών

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

5.Προτεινόμενες παρεμβάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης δικτύου Πειραιά

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

6.Προτεινόμενη πολιτιστική διαδρομή

7.Προτεινόμενο ποδηλατικό δίκτυο

8.Προτεινόμενες παρεμβάσεις διαχείρισης στάθμευσης

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετία