Όραμα

Το όραμα του Δήμου Πειραιά είναι το ακόλουθο:
«Πειραιάς, μια πόλη ανθρωποκεντρική που σέβεται και πράττει για τον πεζό, επενδύει στην βιώσιμη ήπια πολυτροπική κινητικότητα και την οδική ασφάλεια, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και υποστήριξη στην ταυτότητα της πόλης ως ένα επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και τουριστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας».