Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων

Α) Υλικό 1ης δημόσιας διαβούλευσης

Ο Δήμος Πειραιά ολοκλήρωσε επιτυχώς την Ά φάση συμμετοχικής διαδικασίας η οποία περιλάμβανε την 1η Διαβούλευση υπό μορφή 8 τηλεδιασκέψεων με 55 φορείς και μια εκτενή έρευνα μετακινήσεων η οποία έτρεξε διαδικτυακά.

Ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν σε φορείς και πολίτες

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ παρατίθεται ο συνοπτικός απολογισμός των συναντήσεων της Α΄ Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή 55 σημαντικών φορέων μέσω εκπροσώπων τους, τόσο σε μορφή ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας μετακινήσεων στην οποία συμμετείχαν κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Πειραιά.

Προσκλήσεις 1ης διαβούλευσης

Β) Υφιστάμενη κατάσταση

Γ) Σενάρια για την κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ομάδας του ΣΒΑΚ στην οποία εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα:

  • Το σενάριο τάσεων, που είναι οι παρεμβάσεις που είναι δρομολογημένες για τον Πειραιά, χωρίς την συνδρομή του ΣΒΑΚ.
  • Το Ήπιο σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 1η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ
  • Το Ριζοσπαστικό σενάριο παρέμβασης, το οποίο αποτελεί την 2η εναλλακτική λύση που προτείνει το ΣΒΑΚ

    Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων