Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του οριστικού σεναρίου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε εξειδίκευση/χωροθέτηση σε χάρτη των προτεινόμενων μέτρων.

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους αντίστοιχους χάρτες των προτεινόμενων παρεμβάσεων (ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης) στο μεταφορικό δίκτυο του Δήμου Πειραιά.

Α) Οριστικό σενάριο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά

Β) Προτεινόμενη χωροθέτηση παρεμβάσεων – μέτρα ΣΒΑΚ Δήμου Πειραιά

1.Προτεινόμενα δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

2.Προτεινόμενο δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

3.Προτεινόμενη ζώνη προστασίας ειδικών χρήσεων γης – Νοσοκομεία και Σχολεία

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

4.Προτεινόμενο δίκτυο πράσινων διαδρομών

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

5.Προτεινόμενες παρεμβάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης δικτύου Πειραιά

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετίας

6.Προτεινόμενη πολιτιστική διαδρομή

7.Προτεινόμενο ποδηλατικό δίκτυο

1η εναλλακτική λύση – χωροθέτηση ποδηλατικής διαδρομής μονής κατεύθυνσης

2η εναλλακτική λύση – χωροθέτηση ποδηλατικής διαδρομής αμφίδρομης κατεύθυνσης

8.Προτεινόμενες παρεμβάσεις διαχείρισης στάθμευσης

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Ορίζοντας 15ετία

Γ) Πορίσματα 3ης διαβούλευσης

Ερωτηματολόγιο 3ης διαβούλευσης

Προσκλήσεις 3ης διαβούλευσης

Δ) Δείκτες παρακολούθησης